Header image alt text

Welkom in Bravoland

Uit die Volk , vir die Volk

Ons erfenis is vir ons mooi

By Clem de Klerk
Filed Under Uncategorized  | | No Comments»

Elke volk is trots op sy erfenis, en ons volk is waarskynlik nog meer trots op dit wat ons voorgeslagte vir ons uit Europa gebring het, en waarop ons verder gebou het.

Wat egter van besondere waarde is, is ons geloof-erfenis wat tot hierdie dag deel van ons lewens- en wêreldbeskouing gebly het.

Die Hugenote-monument is een van die sprekende voorbeelde van ons erfenis. Hugenoot en Geus het hierheen uitgewyk ter wille van hulle geloof. Hulle het geweier om die dwaalleer van die Roomse kerk te aanvaar.

Dit het van hulle Protesterende Calviniste gemaak – en vandag ken ons dit as Calvinistiese Protestante.

Die geweldige aanslag op ons volk se geloofslewe het uiteindelik daartoe gelei dat die Protestantse kerke, hoofsaaklik gereformeerd of hervormd, uit die Wêreldraad van Kerke gestap het.

Die liberalisme het egter nie geslaap nie, en vandag is die kerke almal weer deel van die politiek-gedrewe liggaam wat onde die dekmantel van godsdiens die volk verdeel om te heers en hulle geloofslewe aan te tas.

Oor die afgelope dekades moes Calvinistiese Protestante telkens beleef hoe die liberaliste “namens Christen gelowiges” verklarings uitreik en apartheid tot sonde verdoem en vervloek. Hulle bevraagteken deesdae die maagdelike geboorte van Jesus, twyfel oor sy Goddelikheid, verklaar dat die opstanding en hemelvaart ’n mite is……

Nou, na baie jare, het Calviniste weer protesterend besluit om hulle erfenis en hulle geloofsoortuigings te bewaar vir die geslagte wat kom deur as gereformeerde gelowiges, wat vas staan by die Drie Formuliere van Enigheid, hande te vat op die geloofspad.

Hierdie geskiedkundige gebeurtenis vind plaas op 23 Augustus vanjaar wanneer die amptelike stigtings-kongres van die Calvinistiese Alliansie gaan plaasvind in Pretoria.

Christengelowiges wat steeds staan by die Bybel as die onfeilbare Woord, en die Drie Formuliere van Enigheid onderskryf, en die Gelofte van Bloedrivier erken en instand hou, mag die geleentheid bywoon.

Laat ons, wat die geloofswaardes wat die toets van die tyd deurstaan het, hiermee weer die dieper waardes handhaaf en bewaar vir die geslagte wat kom.

Want ons erfenis is vir ons mooi, en ons dank die Drie-enige God vir sy genade om dit vir ons moontlik te maak om in stand te hou wat vir ons goed is.  

 

NS: Die kongres vind plaas op 23 Augustus in die APK, Moot. Meer besonderhede sal mettertyd in Die Vryburger beskikbaar wees.

Verneukers!

By Clem de Klerk
Filed Under Uncategorized  | | No Comments»

Dat ons ou volkie verneuk word om elke hoek en draai, is nou maar eenmaal nie altemit nie, want as dit nie die SABC is wat Afrikaans onderploeg nie, dan word ons met ons wit velle die werk misgun, ongeag die feit dat die kennis, die opvoedkundige kwalifikasies en die wil om te werk, hoër is as wat vir die pos benodig word.

Maar dit is nie waaroor hierdie gesprek gaan nie – dit gaan hierdie keer oor die nyweraar en winkelier wat sorg dat ons as kliënt elke keer met ’n slap riem gevang word met die sogenaamde “spesiale aanbiedinge” wat groot vertoon word op vensters en pamflette….

Kom ons kyk net na ’n paar, om as voorbeelde te dien.

Jy kan nie gou genoeg by die winkel kom om die “aanbod” te gaan benut nie, want netnou is alles uitverkoop…

Siestog, jy spring in die motor en gaan koop sommer vir volgende maand ook want die prys is reg!

Daardie prys is reg vir die vervaardiger, of nyweraar, of winkelier, nie vir jou nie!

Jy koop die baba-sagte toiletpapier, want dit is ’n goeie 15% goedkoper as gewoonlik. Vraag een: Hoekom is dit goedkoper? Is die handelaar of nyweraar so jammer vir jou dat hy die prys so drasties verlaag?

Agge nee wat, dit is tog sekerlik nie so nie, want dan is daar mos ’n beter manier – verminder die prys met 8% vir die volgende jaar, dan is almal gelukkig en niemand verneuk nie!

Nou waar lê die knoop?

Net een woord – gehalte!

Die rolle papier is gewoonlik aan die buitekant heerlik sag, maar namate jy nader aan die einde kom, word dit al harder. Hoekom? Daar het fout gekom in die vervaardigingsproses, maar dit word nooit genoem nie – dit bly ’n spesiale aanbod – en so raak die nyweraar van sy “flops” ontslae en ons hardloop ons bene af om dit te koop.

Nou kan geargumenteer word dat die gewone gebruiker dit nie eers agterkom nie. Dit mag so wees, maar waarom koop jy dan nie eerder ’n ander maak wat ook maar “harder” papier is nie? Ten minste goedkoper!

En so gaan dit met die kaas wat besig is om te muf, met die ingelegde vrugte wat minder in die blik is en die gewig met suikerwater opgemaak word, en so is dit met elke ander stukkie kos wat kamtig ’n spesiale aanbod is.

Skielik is die maalvleis 20% goedkoper – maar die 30% meer nuttelose vet wat ingewerk is, word nie vermeld nie. Die wors is baie goedkoper, maar daar is te veel water by die vleis gevoeg, en dit kom jy agter as die worsie op die kole moet braai….

Slotsom: Dit beteken nie dat alle spesiale aanbiedinge te alle tye die “floppies” is nie, maar dit beteken dat jy meestal lekker gekul word asof die winkelier nou vir jou ’n wonderlike guns wil bewys…….

Dink mooi voor jy gebruik maak van die spesiale aanbiedinge -  ondersoeke wat deur kenners gedoen is, het gevind dat 73% van alle spesiale aanbiedinge in winkels het een of ander slenter waarmee die verbruiker gekul word.

En daarvoor het jy spesiaal winkel toe gery, en met jou swaar verdiende geldjies, kontant betaal.

Gister, vandag en môre…

By Clem de Klerk
Filed Under Uncategorized  | | No Comments»

Daar was ’n tyd toe elke volk in hierdie land ’n grondgebied van sy eie gehad het, en daardie grond is nie aan ’n volk toegewys om monde te snoer nie, maar omdat dit histories hulle eiendom was.

Daardie gebiede het in die volksmond as tuislande bekend gestaan, en het die belofte ingehou van ’n uiteindelike onafhanklikheid en soewereiniteit.

En tog, te midde hiervan kon daardie onafhanklike state, met enorme inspuitings en hulp van Suid-Afrika, maar net nie ontwikkel tot wat dit bedoel was om te word nie.

Dit is nie omdat die staat te klein is, of die grond nie vrugbaar is nie, maar omdat die wil om vooruit te gaan, ontbreek het.

Miskien is die Transkei die beste voorbeeld van almal. Baie groter as sy buurland, Lesotho, kon die infrastruktuur net verbeter word solank as wat die Suid-Afrikaanse regering sy finansiële hulp, en sy kennis aangewend is om die land leefbaar te maak.

Nou, na twintig jaar as regeerders oor die hele Suider Afrika, het dit nog steeds dieselfde probleem  – infrastruktuur verval, en in plaas van vooruitgang, is daar op elke terrein ’n insinking en agteruitgang.

Die feit dat die regering nou die blankes se grond op slinkse wyse wil bekom, terwyl die oorspronklike tuislande se grond nutteloos lê, is ’n duidelike teken dat hulle alles wat opgebou is deur blankes, hulle eiendom wil maak, en as hulle dit dan deurgebring het, staan hulle weer nader om die volgende stukkie blanke eiendom op te eis.

Dit laat enige regdenkende dink dat nadat hulle op eg Mugabe-styl die grond ingepalm het en ons tevrede sal moet wees met vrotterige voedsel wat miskien geproduseer gaan word, sal fase twee ten volle inwerking gestel word. Dan, net soos dit in die res van Afrika gaan, sal nywerhede, myne en sakeondernemings op ’n soortgelyke wyse ingepalm word, om uiteindelik ook vernietig te word.

Dit is waar ons vandag staan.

Wat môre gaan gebeur weet ons almal reeds  – behalwe dat die land in totale chaos gaan verval, gaan die volksmoord teen blankes toeneem, en sal dit slegs ’n ingryping van Bo wees wat hierdie volk van totale uitwissing gaan red.

Daar is net een waarheid wat wag: Werk en nogmaals werk om ’n vrye volk te word in ’n staat waar ons volk deur sy eie mense regeer word – soewerein onafhanklik!

Dit ruik na hond

By Clem de Klerk
Filed Under Uncategorized  | | No Comments»

Die gebeure in die land ruik na hond – nie sommer net hond nie, eerder ’n hond afkomstig van ’n stroois waar die reuke vreemd en onnatuurlik is.

Kyk na die berigte in Die Vryburger en dit is genoeg om enige helderdenkende te laat besef dat ons binne in ’n piesangrepubliek beland het.

Ons lees van ANC parlementariërs wat getrou aan hulle vreemde kultuur, voortgaan met korrupsie asof dit ’n noodsaaklikheid is, en doen dit op die wyse wat die NP van Botha en De Klerk so meesterlik gedoen het – sê een ding en doen ’n ander, reg teenoorgesteld.

Met korrupsie aan die voorpunt, wapenskandaal en Zumaville wat vaagweg na die agtergrond aan die verdwyn is, gaan die volgende diewery seker wees met die spul treine wat aangekoop is en wat glo so baie werksgeleenthede sou geskep het…

Toe kom die snaakse vent, wat nou ’n parlementslid geword het, bekend as die geskorste, bankrot verklaarde ANC-jeugliga-vent, en dink hy kan soos ’n lokasie-vent sy sê gaan sê in die parlement.

En toe word hy daar verwilder…

Met die verwildering begin hy en sy rooi-brigade wat kommunisme simboliseer, met ’n oproerige betoging voor die parlementsgebou, so asof iemand nou daaroor ’n jammerte sal uiter vir sy wangedrag.

Dit alles net terloops.

Daardie optrede van Malema, en die aanvanklike onvermoë van die speaker om van die vent ontslae te raak, toon een belangrike faset – die weiering om gesag te erken – ’n duidelike teken dat die koms van die hamer en sekel-mentaliteit besig is om oor die land neer te daal soos wat ’n Chinees maar net kan wens om te bewerkstellig.

Malema is besig om die ANC terug te bring na die radikalisme soos wat dit tuishoort by die terroristeorganisasie se revolusie.

Dit alles ruik na hond – ’n natgereënde een wat van die strooise kom….

Grondgryp, diskriminasie teen blankes, volksmoord – dit is maar ’n deel van die totale bedreiging wat voor die Boere-Afrikaner staan.

Ons het net een keuse – vryheid in ’n eie vaderland, soewerein onafhanklik.

Vakbonde – euwel van ons tyd

By Clem de Klerk
Filed Under Uncategorized  | | No Comments»

Net soos wat vakbonde ’n aantal dekades gelede die regeerders was in Brittanje, net so is dit vandag die regeerders in Suid-Afrika.

In Brittanje het vakbonde die regering letterlik uitgedaag, maar uiteindelik hulle rieme vasgeloop teen premier Thatcher, die sogenaamde “Ystervrou” van Engeland. Sy het die uitdaging aanvaar, wetgewing deurgevoer en vakbonde se draad geknip.

In Suid-Afrika sal dit nie gebeur nie. Vakbonde is ook bondgenote van die kommunisties gesinde regeerders van die land. Hulle is kamerade.

Diegene wat hulle toevlug neem tot vakbonde, veral in die 21 ste eeu, is ietwat van die spoor af, ly aan verouderde denke en maak staat op ander se kragte om hulle eie arbeidsprobleme te hanteer en op te los.

Enige verstandige werker wend hom na ’n arbeids-deskundige in die regsberoep waar knelpunte tussen werkgewer of werknemer sou ontstaan.

Die feit dat daar talle vakbonde is wat slegs uit swart lede bestaan vertel ’n eie verhaal van onkunde en ’n neiging tot kommunisme. Daar is wel ook vakbonde wat ’n deurmekaarspul het, en sulke vakbonde doen hulle voor wat hulle nie is nie.

Kyk ons na die geskiedenis van vakbonde, dan weet ons dat die Boere-Afrikaner is nie iemand wat hom by vakbonde skaar nie, omdat hulle oor die vermoë beskik om self hulle heil uit te werk.

Vakbonde is oor die algemeen ’n spul uitbuiters wat ledegeld vorder en dan kamma iets teruggee is ruil daarvoor – en wat hulle in ruil neem is 75% aanbiedinge wat elders beskikbaar is teen dieselfde tariewe en voorwaardes, of selfs beter as wat vakbonde bied.

Stakings word gehou om lede te laat voel die vakbond “doen iets” vir hulle, maar in wese is dit net ’n manier om die ekonomie te knel soos wat tans die geval is met platinum-myne se stakers.

Die stakers vergaan van ellende, maar die vakbonde hou vol met hulle eis. Die stakers gee te kenne dat hulle wil gaan werk, maar vakbonde sorg dat hulle nie by die werkplek opdaag nie,

Boere-Afrikaners, en in besonder Bravolanders, bly weg van die nare spul vakbonde. Moet nie eers daaraan dink om met hulle geassosieer te word nie. Hulle beskerm nie regtig jou werk nie – hulle vat jou geld en in ruil daarvoor kry jy aanmoediging om te staak en te versleg.

Die vakbonde is besig om die Suid-Afrikaanse ekonomie nog verder af te druk in die ellende, en uiteindelik gaan mynhuise sluit en derduisende mense werkloos laat in ’n land waar werk so skaars is soos hoendertande in die woestyn.

Vakbonde is afberekers, nie die bouers van land en volk nie!