Header image alt text

Welkom in Bravoland

Uit die Volk , vir die Volk

Is samewerking moontlik?

By Redakteur
Filed Under Uncategorized  | | No Comments»

Met die aanloop tot die laaste nasionale verkiesing wat gefasiliteer was deur die OVK, was dit duidelik dat volksgenote hulleself in verskeie kampe geplaas het.

 In die een kamp was die nie-stemmers. Hulle het vasgeskop en keer op keer verklaar dat hulle nie sal deelneem aan ‘n sirkus van ‘n verkiesing nie.

 In die tweede kamp was die VF+ stemmers. Hierdie groep het volgehou dat alle Afrikaners vir hulle moet stem om sodoende ‘n sterker ‘regse’ spreekbuis in die parlement te verkry. Die VF+ het uiteindelik vier setels bekom.

 Dan was daar die kamp van nuwelinge. FN het vir die eerste keer geregistreer as politieke party wat aan die verkiesing deelneem. Hulle ondersteuners, sowel as hulle leiers het nie geskroom om die VF+ as algemene vyand te verklaar nie. Hulle kon egter nie veel uitrig by die stembus nie.

 In die laaste kamp was die DA-stemmers. Selfs met die DA se duidelike verskuiwing na ‘n verder linkse posisie as wat hulle reeds beklee het, het duisende Afrikaners steeds vir hulle gaan stem.

 Terwyl al hierdie debatte en konfrontasies aan die gang was, was die Boere-Afrikanervolksraad besig met sy proses om selfbeskikking vir ons volk te verkry.

 Dit is juis tydens die gesprek tussen die volksraad en ‘n regeringsafvaardiging vasgestel dat daar groter samehorigheid onder vryheidstrewende organisasies behoort te wees.

 Dit is met laasgenoemde in gedagte, dat die vraag oor samewerking tussen verskillende groepe sterk na vore tree. As ons veronderstel dat daar twee ‘regse’ politieke partye is in die VF+ en FN, en met die moddergooiery wat tussen hierdie twee partye en hulle ondersteuners plaasgevind het, sal hulle kan blad skud en saamwerk aan ‘n gemeenskaplike doel?

 Gestel hierdie twee partye vind ‘n middeweg, sal die nie-stemmers hulle ondersteuning gee aan die binne-parlementêre voorstaanders? Hoe gaan ons hierdie twee sfere bymekaar bring?

 Alles vrae sonder antwoorde. Hopelik sal tyd en geduld hierdie kwessie oplos. Dis nou te sê as ons nog tyd oor het. Die volksmoord is in volle swang, ons sal drasties moet besluit wat ons te doen staan voor dit heeltemal te laat is.

 Intussen moet ons met mekaar gesels, dalk selfs bietjie kopstamp, maar op die ou einde sal ons mekaar moet vind.

Geloof, hoop en liefde

By Clem de Klerk
Filed Under Uncategorized  | | No Comments»

Die drie dinge, waarvan die apostel ons as Christengelowiges geleer het uit die Woord van die Heer, is nou vir hierdie klein volk van die allergrootste belang.

Ons sal moet leer dat as ons in vryheid ons kinders wil grootmaak, in ’n land waar ons eie mense die regeerders is, en waar Westerse beskawingstandaarde geld, dan sal ons ons geloof in die God van ons vaders moet versterk, sal ons in ootmoed ons lewens moet voer, sal ons, ons hoop op Hom moet vestig en Sy liefde met liefde beantwoord.

Hier kom ’n toets van die tyd, wat nou reeds toon dat ’n klein klompie alles sal doen om die vryheidstrewe van die Boere-Afrikaners te laat sneuwel, en dit is ’n jammerte.

Dit wil voorkom of die kritiek teen die gesprekvoering van die Boere-Afrikanervolksraad met die ANC se adjunk president, hulle nie aanstaan nie.

In plaas van ’n adviserende rol te vervul, en die Boere-Afrikaners se hand te sterk met advies en raad en wenke, probeer hulle die pogings kelder, al sou dit beteken dat hulle daarmee hulle eie toekoms benadeel.

Dit is ’n jammerte!

Gelukkig is daar ’n meerderheid volksgenote wat rotsvas agter die Boere-Afrikanervolksraad se span sal staan tot die bitter einde.

Daar is bedenkinge in almal se harte oor die verloop en die uiteindelike uitkoms van die gesprekke, maar daardie bedenkinge kan nie ’n rede wees om nie die vereistes ten volle na te kom wat volksvryheid kan oplewer nie.

Watter prys is te hoog om te betaal vir die vryheid van ’n volk? Sal ons staan en toekyk hoe hierdie volk van ons dag na dag uitgemoor word, en nie ’n vinger verroer nie?

As iemand ’n beter weg het om te volg as die weg wat internasionaal erkende prosedures is, laat hulle wat dit dan wil doen, na vore tree en wys dat hulle ’n ander weg volg en meer sukses sal behaal as wat deur die Boere-Afrikanervolksraad gevolg word.

Dit is maklik om te kritiseer, dit is moeiliker om daarop te verbeter, veral as jy self niks doen en niks beplan het om te doen nie!

Elke denkbare poging wat aangewend word om ons volk se vryheid te bewerkstellig, verdien ’n kans, en die minste wat ons kan doen, is om elke poging ’n kans te gee, sonder om daaroor gal te braak.

Laat ons as Bravolanders dan ook ons deel doen, deur die Boere-Afrikanervolksraad met ons beskeie advies en menings toe te rus, sodat hulle by die gesprekke wat kom, goed toegerus sal wees daarmee wat ons kan bied.

Dit is die minste wat ons kan doen, en dan doen ons dit met die nodige geloof, hoop en liefde!

 

Ons erfenis is vir ons mooi

By Clem de Klerk
Filed Under Uncategorized  | | No Comments»

Elke volk is trots op sy erfenis, en ons volk is waarskynlik nog meer trots op dit wat ons voorgeslagte vir ons uit Europa gebring het, en waarop ons verder gebou het.

Wat egter van besondere waarde is, is ons geloof-erfenis wat tot hierdie dag deel van ons lewens- en wêreldbeskouing gebly het.

Die Hugenote-monument is een van die sprekende voorbeelde van ons erfenis. Hugenoot en Geus het hierheen uitgewyk ter wille van hulle geloof. Hulle het geweier om die dwaalleer van die Roomse kerk te aanvaar.

Dit het van hulle Protesterende Calviniste gemaak – en vandag ken ons dit as Calvinistiese Protestante.

Die geweldige aanslag op ons volk se geloofslewe het uiteindelik daartoe gelei dat die Protestantse kerke, hoofsaaklik gereformeerd of hervormd, uit die Wêreldraad van Kerke gestap het.

Die liberalisme het egter nie geslaap nie, en vandag is die kerke almal weer deel van die politiek-gedrewe liggaam wat onde die dekmantel van godsdiens die volk verdeel om te heers en hulle geloofslewe aan te tas.

Oor die afgelope dekades moes Calvinistiese Protestante telkens beleef hoe die liberaliste “namens Christen gelowiges” verklarings uitreik en apartheid tot sonde verdoem en vervloek. Hulle bevraagteken deesdae die maagdelike geboorte van Jesus, twyfel oor sy Goddelikheid, verklaar dat die opstanding en hemelvaart ’n mite is……

Nou, na baie jare, het Calviniste weer protesterend besluit om hulle erfenis en hulle geloofsoortuigings te bewaar vir die geslagte wat kom deur as gereformeerde gelowiges, wat vas staan by die Drie Formuliere van Enigheid, hande te vat op die geloofspad.

Hierdie geskiedkundige gebeurtenis vind plaas op 23 Augustus vanjaar wanneer die amptelike stigtings-kongres van die Calvinistiese Alliansie gaan plaasvind in Pretoria.

Christengelowiges wat steeds staan by die Bybel as die onfeilbare Woord, en die Drie Formuliere van Enigheid onderskryf, en die Gelofte van Bloedrivier erken en instand hou, mag die geleentheid bywoon.

Laat ons, wat die geloofswaardes wat die toets van die tyd deurstaan het, hiermee weer die dieper waardes handhaaf en bewaar vir die geslagte wat kom.

Want ons erfenis is vir ons mooi, en ons dank die Drie-enige God vir sy genade om dit vir ons moontlik te maak om in stand te hou wat vir ons goed is.  

 

NS: Die kongres vind plaas op 23 Augustus in die APK, Moot. Meer besonderhede sal mettertyd in Die Vryburger beskikbaar wees.

Verneukers!

By Clem de Klerk
Filed Under Uncategorized  | | No Comments»

Dat ons ou volkie verneuk word om elke hoek en draai, is nou maar eenmaal nie altemit nie, want as dit nie die SABC is wat Afrikaans onderploeg nie, dan word ons met ons wit velle die werk misgun, ongeag die feit dat die kennis, die opvoedkundige kwalifikasies en die wil om te werk, hoër is as wat vir die pos benodig word.

Maar dit is nie waaroor hierdie gesprek gaan nie – dit gaan hierdie keer oor die nyweraar en winkelier wat sorg dat ons as kliënt elke keer met ’n slap riem gevang word met die sogenaamde “spesiale aanbiedinge” wat groot vertoon word op vensters en pamflette….

Kom ons kyk net na ’n paar, om as voorbeelde te dien.

Jy kan nie gou genoeg by die winkel kom om die “aanbod” te gaan benut nie, want netnou is alles uitverkoop…

Siestog, jy spring in die motor en gaan koop sommer vir volgende maand ook want die prys is reg!

Daardie prys is reg vir die vervaardiger, of nyweraar, of winkelier, nie vir jou nie!

Jy koop die baba-sagte toiletpapier, want dit is ’n goeie 15% goedkoper as gewoonlik. Vraag een: Hoekom is dit goedkoper? Is die handelaar of nyweraar so jammer vir jou dat hy die prys so drasties verlaag?

Agge nee wat, dit is tog sekerlik nie so nie, want dan is daar mos ’n beter manier – verminder die prys met 8% vir die volgende jaar, dan is almal gelukkig en niemand verneuk nie!

Nou waar lê die knoop?

Net een woord – gehalte!

Die rolle papier is gewoonlik aan die buitekant heerlik sag, maar namate jy nader aan die einde kom, word dit al harder. Hoekom? Daar het fout gekom in die vervaardigingsproses, maar dit word nooit genoem nie – dit bly ’n spesiale aanbod – en so raak die nyweraar van sy “flops” ontslae en ons hardloop ons bene af om dit te koop.

Nou kan geargumenteer word dat die gewone gebruiker dit nie eers agterkom nie. Dit mag so wees, maar waarom koop jy dan nie eerder ’n ander maak wat ook maar “harder” papier is nie? Ten minste goedkoper!

En so gaan dit met die kaas wat besig is om te muf, met die ingelegde vrugte wat minder in die blik is en die gewig met suikerwater opgemaak word, en so is dit met elke ander stukkie kos wat kamtig ’n spesiale aanbod is.

Skielik is die maalvleis 20% goedkoper – maar die 30% meer nuttelose vet wat ingewerk is, word nie vermeld nie. Die wors is baie goedkoper, maar daar is te veel water by die vleis gevoeg, en dit kom jy agter as die worsie op die kole moet braai….

Slotsom: Dit beteken nie dat alle spesiale aanbiedinge te alle tye die “floppies” is nie, maar dit beteken dat jy meestal lekker gekul word asof die winkelier nou vir jou ’n wonderlike guns wil bewys…….

Dink mooi voor jy gebruik maak van die spesiale aanbiedinge -  ondersoeke wat deur kenners gedoen is, het gevind dat 73% van alle spesiale aanbiedinge in winkels het een of ander slenter waarmee die verbruiker gekul word.

En daarvoor het jy spesiaal winkel toe gery, en met jou swaar verdiende geldjies, kontant betaal.

Gister, vandag en môre…

By Clem de Klerk
Filed Under Uncategorized  | | No Comments»

Daar was ’n tyd toe elke volk in hierdie land ’n grondgebied van sy eie gehad het, en daardie grond is nie aan ’n volk toegewys om monde te snoer nie, maar omdat dit histories hulle eiendom was.

Daardie gebiede het in die volksmond as tuislande bekend gestaan, en het die belofte ingehou van ’n uiteindelike onafhanklikheid en soewereiniteit.

En tog, te midde hiervan kon daardie onafhanklike state, met enorme inspuitings en hulp van Suid-Afrika, maar net nie ontwikkel tot wat dit bedoel was om te word nie.

Dit is nie omdat die staat te klein is, of die grond nie vrugbaar is nie, maar omdat die wil om vooruit te gaan, ontbreek het.

Miskien is die Transkei die beste voorbeeld van almal. Baie groter as sy buurland, Lesotho, kon die infrastruktuur net verbeter word solank as wat die Suid-Afrikaanse regering sy finansiële hulp, en sy kennis aangewend is om die land leefbaar te maak.

Nou, na twintig jaar as regeerders oor die hele Suider Afrika, het dit nog steeds dieselfde probleem  – infrastruktuur verval, en in plaas van vooruitgang, is daar op elke terrein ’n insinking en agteruitgang.

Die feit dat die regering nou die blankes se grond op slinkse wyse wil bekom, terwyl die oorspronklike tuislande se grond nutteloos lê, is ’n duidelike teken dat hulle alles wat opgebou is deur blankes, hulle eiendom wil maak, en as hulle dit dan deurgebring het, staan hulle weer nader om die volgende stukkie blanke eiendom op te eis.

Dit laat enige regdenkende dink dat nadat hulle op eg Mugabe-styl die grond ingepalm het en ons tevrede sal moet wees met vrotterige voedsel wat miskien geproduseer gaan word, sal fase twee ten volle inwerking gestel word. Dan, net soos dit in die res van Afrika gaan, sal nywerhede, myne en sakeondernemings op ’n soortgelyke wyse ingepalm word, om uiteindelik ook vernietig te word.

Dit is waar ons vandag staan.

Wat môre gaan gebeur weet ons almal reeds  – behalwe dat die land in totale chaos gaan verval, gaan die volksmoord teen blankes toeneem, en sal dit slegs ’n ingryping van Bo wees wat hierdie volk van totale uitwissing gaan red.

Daar is net een waarheid wat wag: Werk en nogmaals werk om ’n vrye volk te word in ’n staat waar ons volk deur sy eie mense regeer word – soewerein onafhanklik!