Header image alt text

Welkom in Bravoland

Uit die Volk , vir die Volk

Leë beloftes

By Clem de Klerk
Filed Under Uncategorized  | | No Comments»

Die beloftes van sekere politici is nie net leë hol beloftes nie, dit is gewoon blatante liegstories in ’n desperate poging om tog net ’n sitplek in die parlement te kry sodat hulle die verlore slaap kan inhaal…

Om nie van die vet salaris te praat wat daarmee gepaard gaan vir die niks-doen werk wat maak dat die een na die ander toenemend al meer oorgewig raak.

Die jongste storie is die van ’n ANC burgemeester wat sê dat na die verkiesing gaan korrupsie en armoede aangespreek word, en in 2030 gaan armoede geheel en al uitgeroei wees in hierdie donker land.

Daar word nou nie juis riglyne gegee van hoe die armoede uitgewis gaan word nie, maar een kommentator het gevra of dit beteken dat al die huidige bedrieërs, moordenaars, diewe, rowers en kapers doodgemaak gaan word om die korrupsie uit te roei.

Of gaan al die armoediges in die see verdrink word om die armoede uit te wis?

Niemand weet nie, behalwe die burgemeester wat hom seker gate uit geniet met al sy lekker stories wat deur ’n hele klomp oningeligtes geglo word.

Dan is daar die ander geval, waar ’n politieke stryder meen die amptenare van die verskillende staatsdepartemente is dislojaal teenoor hulle werkgewers, die ANC-regering, omdat hulle nie hulle kinders na die openbare skole stuur nie maar wel na private skole en ook nie na die staatshospitale gaan as hulle ongesteld is nie, maar na private hospitale.

Nouja, dalk steek daar ’n 1% waarheid in die bewering, maar as jy jou lewe liefhet, moet jy seker maar wegbly uit die hole wat as staatshospitale bekend staan.

Daarom is dit heerlik om te weet dat Bravolanders hulle nie werklik steur aan die praatjies wat politici kwytraak nie.

Ons moet maar eendragtig werk daaraan om soveel as moontlik van ons volksgenote te registreer as kiesers by die VVK – want die Boere-Afrikaner Volksraad is ons gesagsliggaam wat ook ons kampvegters is vir die verkryging van ons hoogste ideaal, naamlik om weer ’n vrye volk te wees waar belaglike praatjie makers, met hulle leë beloftes, nie geduld sal word nie.

 

Soos baie ander dinge in die lewe van ’n Bravolander, is die letter “Z” nie van veel betekenis vir ons nie – trouens, ons kan aan weinig goeie dinge dink waarvan die woord dan ook oor ’n “Z” beskik.

Maar, nieteenstaande alles, is hier Zoeloes in die land, en hier is ’n president wie Zuma as van dra, en sy opposisie is die witte met die Black Sash in haar are, ene Zille.

Nou kan mens sê, as die op die druk gaan, kan jy miskien apartheid toepas en die Zoeloe’s beduie om hulle eie potjie te krap.

Maar wat maak jy met Zuma en Zille – al is hulle maar net gewone politici wat albei die waarheid skuins hou as dit by hulle vakgebied kom – politiek!

Zuma het nou die hele wêreld op hom met sy verneukery by Zumaville, en uiteindelik gaan hy hom nie daaraan steur nie, en hoogstens sorg dat nog ’n paar blankes ingedoen word deur grondgryp-aksies.

Zille het mos luidkeels saamgestem dat grondgryp regverdig is, so sy behoort lustig mee te doen en haar sommer gate uit geniet in die verarming van ons volk.

Die ligpunte bestaan egter nog steeds.

Venesië het ten gunste van afskeiding gestem, en dit kan vir die Boere-Afrikaner Volksraad ’n aanduiding wees van watter paaie om te loop, en watter slaggate moet vermy word, om ook ons volk se vryheid te herwin.

Ons sit wel opgeskeep met die Z-spulletjie, maar gelukkig het ons ook ’n meer belangrike aspek om waar te neem, en dit is juis Venesië se volgende skuiwe na hulle oorweldigend ten gunste van afskeiding gestem het.

Die eindresultaat kan dalk net wees dat ons vir goed ontslae is van alle Z-faktore en kan ons in vrede en harmonie leef in ’n Z-vrye volkseie staat.

 

Die geleerde se mistasting

By Clem de Klerk
Filed Under Uncategorized  | | No Comments»

Die geleerde prof. Pieter Joubert van die Noordwes Universiteit het ’n paar punte gemaak waar daar gereageer moet word sonder om doekies om te draai.

Die proffie beduie omvattend hoe erg swartes getraumatiseer is deur die vernederings wat apartheid teweeg gebring het.

Dan begin hy met die uitlating dat blankes nou nog die gebeure van 110 jaar gelde onthou hoe die Boere se vroue en kinders behandel is gedurende die oorlog.

Dan plaas hy dit in die agtergrond om sy punt te maak van die swartmense se trauma weens “die vernedering, verhuising en versplintering van gesinne” en al die ontwrigting wat daarmee gepaard gaan.

Dan maak hy die punt: Mense is erg getraumatiseer deur apartheid, en blankes verwag die swartes moes dit binne twintig jaar vergeet het!

Sonder om dit uit te spel, in direkte woorde, wil hy daarmee die leser met sy snert probeer beïndruk.  Hy wil seker dat dit dan die rede is waarom hulle so gewelddadig is en mense beroof, verkrag en wreedaardig vermoor – ongeag of dit ’n 80 jarige weerlose dame is, of ’n 3 jarige kindjie – solank dit net ’n blanke is wat vermoor word, is dit skynbaar geregverdig wat dit is apartheid se skuld

Wat die geleerde proffie nie weet nie, is dat apartheid nie 27,000 swart vroue en kinders se dood veroorsaak het nie.

Die proffie weet ook nie dat daardie nageslag, wat deur Britse helkampe moes gaan, nie die daaropvolgende 20 jaar al wat voorkom op barbaarse wyse vermink en vermoor en verkrag het nie.

Nee, hulle het biddend begin werk om uiteindelik weer ’n vrye volk te word – en in die tyd van werk, nog die barbaar se voorgeslagte gevoed en geklee, opgevoed en hom leer lees en skryf, beter as wat hy vandag homself probeer leer tussen al die korrupsie deur!

Wat die proffie ook miskyk, is dat sy eie voorgeslagte biddend gewerk het om vir hom as proffie, ’n toekoms te skep – een pragtige toekoms wat hy met ’n kruisie help vernietig het en nou so ’n getjank opsit waarskynlik in die hoop dat hy nie dalk vermoor, verkrag, of vermink word nie.

Nou sê ons as Bravolanders vir die geleerde proffie – jou redenasie is dié van ’n aardsliberalis, beslis nie dié van ’n geleerde nie.

Genadiglik het ons nie sulke wesens in ons geledere hier by Bravoland nie!.

 

Paniek-politiek

By Clem de Klerk
Filed Under Uncategorized  | | No Comments»

Die verloop van politieke gebeure raak nou aan die absurde en die politici belieg en bedrieg en belowe wat hulle gaan doen, ter wille van nog ’n paar stemme om tog net te wen!

Die beloftes en die beginselloosheid laat mens wonder waarom kiesers so naïef kan wees om nog die moeite te doen om stemdag ’n kruisie te gaan trek, wel wetende dat dit leë beloftes is wat nimmer werklikheid sal word.

Die wit vrou met die swart ondersteuners is nou al nes die ANC wat tog te graag wil sien dat grondhervorming plaasvind sodat die land in hongersnood kan verval.

Die swart man met enkele wit ondersteuners, is nog president van die land, en oor sy leë beloftes hoef nie verder gesels te word nie – dit laat jou dink aan die dae van Nelson toe lokasies oorgeloop het van hoop dat yskaste, stowe en wasmasjiene uit die lug sou neerdaal vir elke swart asem en dat huise sommer oornag soos paddastoele sou opspring…

Ag, nou-ja, dit is goed om sulke sprokiesverhale te sien afspeel, maar die eindresultaat daarvan is minder goed.

Dit hou die gevaar in dat die oproer net gaan vererger sodra die verkiesing verby is, die politici vergeet het wat hulle kamtig beloof het, en die gepeupel die klippe en vuurhoutjies bymekaar maak omdat die beloftes nie realiseer nie.

Die soort van politiek bedryf, is paniek-politiek. Die politici is paniekerig oor hulle dalk hulle sagte sitplekke gaan verloor, die gepeupel is paniekerig omdat hulle nie seker is wie lieg die beste nie, en so raak almal met almal oorhoops….

Intussen moet die Boere-Afrikaner probeer om die land regop te hou, so moeilik as wat dit is, want hoe kan 3 miljoen nou sorg vir 50 miljoen?

Laat ons dan eerder fokus op September se verkiesing onder toesig van die VVK.

Sterk staan en geniet die sirkus van toi-toi-dansers wat hulle lyf politici wil hou!

Zille-grille

By Clem de Klerk
Filed Under Uncategorized  | | No Comments»

Sonder om te veel aandag te gee aan ’n politieke figuur met ’n relatief minder belangrike status, is dit wel nodig om ’n paar kort kantaantekeninge te maak.

Helen Zille is geen liefhebber van die Boer, die Boere-Afrikaner of selfs die Afrikaners, as daar dan ’n verskil tussen die benamings se mense is.

Sy is van jongs af ’n verbete vegter teen die Boere-Afrikaner, sy tradisies en gewoontes en dit het sy as ’n prominente lid van die Black Sash gedemonstreer. Toe en nog steeds vandag.

As joernalis, werksaam by een van die mees liberale Engelstalige koerante in die land, skaar sy haar by die swartes oor Steve Biko wat dan vermoor is.

In die tagtigerjare was sy ’n aktiewe rolspeler in verskeie swart organisasies wat gekant was teen blanke regerings in die land.

Sy verkies om Ramphele te kus, Judaskus of te nie. Sy verkies om tussen oorgewig swartvroue te dans en haar bespotlik te maak terwille van aanvaarding deur swartes.

En tog skel swartes en bruinmense haar uit – soos onlangs die geval was toe hulle haar uitgejou het en haar weggewens het met woorde soos “Voertsek Zille”.

Zille is in Hillbrow, Johannesburg gebore en is die oudste kind van ’n Joodse vader en haar moeder was ook ’n Black Sash ondersteuner.

Sy was ook ’n aktiewe deelnemer aan die onwettige optrede van die End Conscription Campaign  wat naby aan die kommunisme beweeg het.

Eienaardig genoeg, op 30 jarige ouderdom is Zille getroud met prof. Johann Maree in 1982 en twee kinders is uit die huwelik gebore.

Sy is glo ’n lidmaat van ’n vreemde kerk, met ’n Prespeteriaanse agtergrond, bekend as die Rondebosch United Church.

Tot en met 1993 was sy verafsku vir haar dade teen die behoudende Afrikaners vanweë haar vreemde politieke verbintenisse.

Vandag is daar duisende oningeligte Afrikaners wat maar te gretig is om hulle kruisie agter haar naam te trek by die stembus, oud-Prog of te nie!

Gelukkig het Boere-Afrikaners geen erg om met die vrou geassosieer te word nie!